RISKID RISKID

Solvency II

De Solvabiliteit II-richtlijn (kortweg Solvency II) is een Europese richtlijn die een geharmoniseerd Europees toezichtraamwerk voor (her)verzekeraars beoogt. Het systeem heeft de volgende voornaamste doelen:

  • Verbeterde consumentenbescherming
  • Gemoderniseerde supervisie op basis van risico management en governance
  • Grotere EU markt integratie
  • Meer internationale concurrentie tussen Europese verzekeraars

Figuur 1: De drie pilaren van Solvency II.

Het raamwerk kent drie pijlers (pilaren genoemd):

  • Kwantitatieve eisen voor kapitaalbuffers en de waarderingsgrondslagen
  • Eisen die aan risicomanagement en governance worden gesteld
  • Eisen aan de rapportage en transparantie

RISKID vormt de totaal oplossing op het risico management gebied voorgeschreven in pilaar 2:

  • Effectief risico management systeem
  • Eigen risico & solvabiliteit analyse
  • Supervisie rapport & interventie

Terug naar overzicht >>