RISKID RISKID

RISMAN-methode

De RISMAN-methode is een beproefde methodiek die zeker binnen de infrastructurele wereld, maar ook steeds meer daarbuiten, inmiddels breed bekend is. De RISMAN-methode is een methode voor risicomanagement. Van oorsprong is deze methode ontwikkeld voor projecten. Echter, de RISMAN-methode is daarnaast ook geschikt voor organisaties en programma’s. Met de risicoanalyse wordt duidelijk welke risico’s kunnen optreden. Aan de hand daarvan kan de projectmanager (beheers)maatregelen treffen. Het effect van de (beheers)maatregelen wordt regelmatig beoordeeld en de risico’s worden opnieuw geïnventariseerd. Met behulp van de RISMAN-methode, een methode voor risicoanalyse die inmiddels al in veel infrastructuurprojecten en ICT-projecten is toegepast, krijgt een projectmanager inzicht in de belangrijkste risico’s voor zijn project.


Figuur 1: stappen in het risicomanagementproces.

De RISMAN-methode bestaat uit vier stappen: het vaststellen van het doel, het in kaart brengen van de risico’s, het vaststellen van de belangrijkste risico’s en tenslotte het in kaart brengen van de (beheers)maatregelen. Bij het uitvoeren van een RISMAN-analyse wordt gebruik gemaakt van een aantal hulpmiddelen zoals een risicomatrix en RISMAN-brillen. Met behulp van de RISMAN-brillen wordt het project beschouwd vanuit de volgende invalshoeken, zodat een integraal risico beeld wordt verkregen:

– Organisatorisch
– Financieel/economisch
– Politiek/bestuurlijk
– Technisch
– Juridisch/wettelijk
– Geografisch/ruimtelijk
– Maatschappelijk

De RISMAN-methode past in zijn geheel in de RISKID tool. De risicomatrix en RISMAN-brillen zijn gemakkelijk in te stellen door de gebruiker. Tevens ondersteunt RISKID alle stappen die hierboven genoemd zijn voor het risicomanagement proces. RISKID voegt daarnaast nog een extra dimensie toe, namelijk de menselijk maat. In alle stappen wordt de mens centraal gesteld, zowel technisch door de gebruiksvriendelijkheid als procesmatig door het ondersteunen van de menselijke interactie in het goede gesprek.

RISKID wordt reeds gebruikt bij vele infrastructurele projecten en ingenieursbureaus.

Terug naar overzicht >>