RISKID RISKID

Risk Governance

Risk Governance is een vorm van risicobenadering waarin netwerken en de interactie tussen allerhande publieke en private partijen centraal staat. Het uitgangspunt van deze aanpak is dat de betrokkenen samen de beslissing nemen over hoe om te gaan met (onbekende) risico’s.

Er is sprake van een actieve deelname aan het proces. Risk Governance streeft naar het verminderen van risico’s zonder een stop te zetten op nieuwe ontwikkelingen. Risk Governance betekent het erkennen van het (voort-) bestaan van onzekerheden en tracht een wijze te vinden om hier goed mee om te gaan.

Hierbij gaat het om zaken als: Hoe ervaren de betrokkenen de risico’s? Is er sprake van transparantie van besluitvorming? Hoe kunnen we verschillende groepen actief betrekken? Uit zowel bedrijfsleven, NGO’s en burgers. Op welke wijze dragen deze groepen verantwoordelijkheid? Op welke wijze kunnen maatschappelijke kosten en baten meewegen? Is er aandacht voor ‘vroege signalen’ van eventuele negatieve gevolgen?

RISKID ondersteunt het Risk Governance gedachtegang door de mogelijkheid te bieden alle stakeholders in het proces te betrekken en niemand achter te laten. Hierdoor creëert men betrokkenheid, bewustzijn en shared understanding; de drie pilaren voor een succesvol Risk Governance aanpak.

Terug naar overzicht >>