RISKID RISKID

PRINCE2

PRINCE2 een gestructureerde methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. Project teams die PRINCE2 gebruiken worden geacht voortdurend te leren van (eigen) ervaringen. Dit houdt in dat bij de start van een project bijvoorbeeld naar leerpunten uit eerdere projecten in de organisatie wordt gezocht, maar ook dat gedurende de uitvoering van het project constant oog wordt gehouden voor manieren om zaken beter te doen. Om ook toekomstige projecten de mogelijkheid te bieden te leren, zullen de lessen bij de afsluiting van het project ook opvraagbaar of benaderbaar moeten worden gemaakt.

De eerste fase binnen een project wordt de Initiation Stage genoemd. Deze fase is verplicht in elk PRINCE2 project en is erop gericht om een goede fundering onder het project te leggen. In de initiatiefase worden de beoogde resultaten, plannen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, waarmee een draagvlak wordt gecreëerd voor het project. Het belangrijkste product van deze fase is de Project Initiation Documentation (PID).

Een belangrijk onderdeel van deze fase is het opstellen van de Risk Management Strategy:

  • Vastleggen hoe risicomanagement ingepast wordt in het specifieke project
  • Opzetten Risk Register

RISKID ondersteunt PRINCE2 bij het vormen van de Risk Management Strategy. Met behulp van RISKID kan op een eenvoudige wijze een risico register worden samengesteld of kunnen risico’s vanuit andere projecten worden ingeladen. Hierdoor worden de ervaringen vanuit andere projecten gebruikt om het huidige project beter te beheersen. Verder kunnen de projectleden gezamenlijk de risico’s identificeren, beoordelen en kunnen de te nemen (beheers)maatregelen toegewezen worden naar de afzonderlijke projectleden.

Terug naar overzicht >>