RISKID RISKID

NEN-ISO 31000

Figuur 1: Risicomanagement stappen volgens ISO31000.

Deze internationale norm bevat principes en richtlijnen voor risicomanagement. De internationale norm kan worden gebruikt door elke publieke, private of maatschappelijke onderneming, vereniging, groep of elk individu. Deze internationale norm is dan ook niet toegesneden op een specifieke bedrijfstak. Wil er sprake zijn van doeltreffend risicomanagement, behoort een organisatie in alle lagen te voldoen aan de onderstaande principes:

 • Risicomanagement voegt waarde toe en zorgt voor behoud van waarde;
 • Risicomanagement maakt integraal deel uit van alle processen van de organisatie;
 • Risicomanagement maakt deel uit van de besluitvorming;
 • Met risicomanagement wordt onzekerheid expliciet genoemd;
 • Risicomanagement is systematisch, gestructureerd en tijdig;
 • Risicomanagement is gebaseerd op de beste beschikbare informatie;
 • Risicomanagement is op maat gesneden;
 • Risicomanagement houdt rekening met menselijke en culturele factoren;
 • Risicomanagement is transparant en sluit niemand uit;
 • Risicomanagement is dynamisch en iteratief en reageert op verandering;
 • Risicomanagement ondersteunt continue verbetering van de organisatie.

RISKID voldoet aan alle principes die hierboven genoemd zijn. Tevens biedt RISKID u de handvatten om de principes in praktijk uit te werken. Waar het volgens ons met name om gaat is dat risicomanagement rekening houdt met menselijke en culturele factoren, én dat het transparant is en niemand uitsluit. Dat zijn de belangrijkste succesfactoren voor effectief risicomanagement in uw organisatie. Wij willen u graag laten zien hoe RISKID u daarbij kunt helpen.

Terug naar overzicht >>