RISKID RISKID

Integriteitsrisico’s

Elke organisatie kent zijn specifieke integriteitsrisico’s, afhankelijk van zijn taken, werkprocessen, producten, diensten en omgeving. Niet elke organisatie heeft echter een duidelijk beeld van de belangrijkste integriteitsrisico’s. Hierdoor kunnen geen gerichte maatregelen worden genomen om de kwetsbaarheden binnen de organisatie te verkleinen en is het risico op het (onverwacht) optreden van integriteitschendingen groter, hetgeen niet alleen ernstige schade aan het imago kan berokkenen, maar ook de interne samenwerking en het onderling vertrouwen kan beschadigen. Beheersing van de integriteitsrisico’s is dan ook van groot belang. Het raakt de kern van het bestaansrecht van de organisatie. De buitenwereld moet er op kunnen vertrouwen dat de organisatie professioneel en betrouwbaar is en de medewerkers moeten kunnen vertrouwen op hun collega’s, management en bestuur in een open, veilige en plezierige cultuur.

Met behulp van een risicoanalyse wordt een fundamentele stap gemaakt naar een integere organisatie. De risicoanalyse geeft zicht op de belangrijkste integriteitsrisico’s en hun oorzaken en mogelijke gevolgen, waardoor het mogelijk wordt om gerichte risicoverlagende maatregelen te nemen en het integriteitsbeleid hierop aan te passen.

In samenwerking met OPUS18 faciliteert RISKID risicosessies die specifiek op integriteitsrisico’s zijn gericht. De risicoanalyse identificeert integriteitsrisico’s, genereert een rangorde van geprioriteerde integriteitsrisico’s en maakt zichtbaar welke maatregelen mogelijk zijn om de kwetsbaarheden te verkleinen of weg te nemen. Deze risicoanalyse is niet alleen bruikbaar voor organisaties die een start willen maken met het ontwikkelen van een professioneel integriteitsbeleid, maar is ook zeer nuttig voor organisaties die de effectiviteit van het bestaande integriteitsbeleid (periodiek) willen toetsen en zicht willen krijgen op de restrisico’s.

Terug naar overzicht >>