RISKID RISKID

INK model

Het INK model is een managementmodel voor het balanceren tussen de belangen van de stakeholders en de resultaten en inspanningen die daarvoor geleverd moeten worden. De basis is een ontwikkelingsmodel met aandacht voor ‘kwalitatieve’ groei. Het INK model is een integraal model, met een externe blik. Het model is niet normerend en daardoor zeer motiverend. Organisaties gebruiken het model om hun organisatie te beschrijven, te analyseren en te verbeteren. Door de toepassing van het model is het mogelijk snel en eenvoudig een relatie te leggen tussen strategie, beleid, middelen en competenties enerzijds en medewerkers, klanten, leveranciers en maatschappij anderzijds.

RISKID ondersteunt risicoanalyses die gebruik maken van het INK model. Met behulp van RISKID kunnen de risico’s worden toegewezen aan de vijf organisatiegebieden van het INK-model. Dit resulteert in een overzicht waarin per organisatiegebied de mogelijke risico’s worden weergegeven. Op basis hiervan kunnen de belangrijkste risico’s geïdentificeerd worden die het behalen van de doelstellingen en prestaties kunnen belemmeren. Het in kaart brengen van de oorzaken en gevolgen van deze risico’s biedt de basis om te komen tot verbeteracties. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke gevolgen zijn van de risico’s op de te behalen prestaties en doelstellingen.

Terug naar overzicht >>